Annosjakelupalvelu

Kun käytössäsi on lääkkeiden koneellinen annosjakelu, saat kaikki säännöllisesti käyttämäsi lääkkeet ja vitamiinit erillisten lääkepakkausten sijaan valmiiksi annosteltuna kätevissä annospusseissa. Pussiin kirjattu kellonaika muistuttaa lääkkeenottoajasta. Annosjakelupalvelu sopii kaikenikäisille asiakkaille, joilla on käytössä säännöllinen lääkitys.

Mikä on annosjakelupalvelu?

  • Kahden viikon välein apteekista saatava lääke-erä jaettuna annospusseihin, joiden mukana tulee aina uusi annostuskortti
  • Asiakkaan lääkehoito tarkistetaan apteekissa yhteisvaikutusten ja päällekkäisten lääkkeiden varalta, myös annostukset ja ottoajankohdat tarkistetaan
  • Lääkityksen arvioinnin tekee lääkäri yhteistyössä farmaseutin kanssa, tarvittaessa tehdään laajempi kartoitus
  • Annosjakelufarmaseutti tukee asiakasta lääkehoidon toteuttamisessa ja apteekki hoitaa reseptien uusimispyynnöt

Annosjakelupalvelun kustannukset

  • Annosjakelupalvelun hinta on 5 euroa/viikko, lisäksi maksetaan annosjakelurullassa tulevat lääkkeet
  • Pavelun aloitusmaksu on 20 euroa

Voit tutustua lisää annosjakelupalveluun tästä